RADCA PRAWNY

Studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Radomiu, okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego

WIĘCEJ

ZAKRES USŁUG

Dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, prawa konsumenckiego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Służymy również doświadczeniem dotyczącym przygotowania procesu inwestycji budowlanych w zakresie drogownictwa.

WIĘCEJ

OBSŁUGA PRAWNA

Utrzymujemy ścisłą współpracę z wieloma Kancelariami Adwokackimi oraz Radcowskimi, jak również Kancelariami Komorniczymi na terenie całego kraju. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, jednostek organizacyjnych gmin, jak również klientów indywidualnych.

WIĘCEJ

MASZ PYTANIE ODNOŚNIE WSPÓŁPRACY?

Napisz do nas

OFEROWANE USŁUGI

column2-image1Prawo cywilne

column3-image1Prawo handlowe i gospodarcze

column2-image1Prawo konsumenckie

column3-image1Prawo pracy

column3-image1Prawo rodzinne

Lukasz Domanski

Radca Prawny dr Łukasz Domański w 2007 roku ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Radomiu i złożył egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2008 roku wpisany został na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w tym też roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2009 roku do 2020 roku prowadził praktykę adwokacką w Radomiu, jako Adwokat wpisany na listę w Izbie Adwokackiej w Radomiu, a w 2020 roku uzyskał wpis na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i obecnie wykonuje zawód Radcy Prawnego, będąc jednocześnie Adwokatem nie wykonującym zawodu.

Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY