PRAWO PRACY

Prawo pracy

  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • umowa o pracę
  • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
  • odszkodowanie
  • przywrócenie do pracy
  • odpowiedzialność materialna pracowników
  • wynagrodzenie (za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w dni wolne od pracy)
  • urlopy wypoczynkowe (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy)
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • uprawnienia związane z rodzicielstwem
Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY