OBSŁUGA PRAWNA

Obsługa prawna

Radca Prawny dr Łukasz Domański od 2009 roku do 2020 roku prowadził praktykę adwokacką w Radomiu, jako Adwokat wpisany na listę w Izbie Adwokackiej w Radomiu, a w 2020 roku uzyskał wpis na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i obecnie wykonuje zawód Radcy Prawnego, będąc jednocześnie Adwokatem nie wykonującym zawodu. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek akcyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, jednostek organizacyjnych gmin, jak również Klientów indywidualnych.

Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY