WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia uzgadniana jest każdorazowo z Klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Wysokość stawki godzinowej zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego nakładu i czasu pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ma charakter stały i określona jest z góry ustaloną sumą pieniężną. Zależy ona od charakteru sprawy, stopnia skomplikowania lub wysokości dochodzonego roszczenia. Wskazany system wynagrodzenia stosowany jest przy umowach stałej obsługi prawnej, zarówno Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.

Porada prawna

Koszt porady prawnej wynosi od 300 złotych brutto za każdą rozpoczętą godzinę porady. Koszt zależy od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

W sprawach, w których Klient zdecyduje się na reprezentowanie go przed Sądem lub Organem przez radcę prawnego udzielającego porady lub prawnika współpracującego z Kancelarią, koszt porady wliczony zostaje w wartość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY