ZAKRES USŁUG

Oferowane usługi

Kancelaria oferuje swoim Klientom pełny zakres usług z dziedziny prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego, prawa konsumenckiegoprawa pracy oraz prawa rodzinnego. Służymy również doświadczeniem dotyczącym przygotowania procesu inwestycji budowlanych w zakresie drogownictwa.

Oferujemy pomoc we wszystkich stadiach postępowań: postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz wykonawczych i egzekucyjnych. Świadczymy usługi w następujących formach:

  • indywidualne porady prawne;
  • porady prawne udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej (dla stałych Klientów);
  • tworzenie, redagowanie, opiniowanie, analizowanie umów cywilnoprawnych, pracowniczych, handlowych oraz pism procesowych i pozaprocesowych;
  • udział w negocjacjach z kontrahentami;
  • występowanie przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami;
  • reprezentowanie przed organami postępowania egzekucyjnego.
Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY