PRAWO KONSUMENCKIE

Prawo konsumenckie

  • sprzedaż konsumencka (niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową)
  • sprzedaż na odległość
  • gwarancja
  • niedozwolone postanowienia umowne
  • wzorce umowne (umowy z udziałem konsumentów)
  • postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY