ADWOKAT

dr Łukasz Domański

W latach 1999-2004 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W okresie od 2004 do 2007 roku odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Radomiu, okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W trakcie i po zakończeniu aplikacji pracował w sądach okręgu radomskiego. Po zakończeniu aplikacji uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i rozpoczął działalność w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

W latach 2004-2008 odbył studia doktoranckie w Katedrze Medycyny Sądowej i Katedrze Prawa Medycznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zakończone obroną rozprawy doktorskiej na temat „Przeciwdziałanie narkomanii w prawie polskim w świetle standardów międzynarodowych”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Witczaka. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.

W prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego zajmuje się tematyką związaną z prawem cywilnym, prawem handlowym i gospodarczym, prawem konsumenckimprawem pracy oraz prawem rodzinnym. Służy również doświadczeniem dotyczącym przygotowania procesu inwestycji budowlanych w zakresie drogownictwa.

Domański Łukasz Kancelaria Radcy Prawnego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY